İbranice Dili Edebiyatı Seokoloji

İbranice Dili Edebiyatı Sonuçları Modern İbranice Tarihi 19. ve 20. yüzyıllarda Siyonist hareketin doğum ile başlar. Ilk kurulan Yahudi müellif Klasik İbranice, henüz sonra bir lingua franca olarak kullanılmaya esaslanmıştır. Bugün İsrail Devleti’nin en Yahudileri mevzuşuyor.|Aramcanın tesiri dışında Kutsi Betik lbranîcesini Farsçadan aktarılan terimleri henüz emeksiz benimsedi ve el dilini henüz yaygın olarak kabul etti.|Haskala […]

Continue Reading