İbranice Dili Edebiyatı Kısaca Özet

İbranice Dili Edebiyatı Sonuçları çağdaş İbranice Tarihi 19. ve 20. yüzyıllarda Siyonist hareketin mevlit ile başlar. Ilk kurulan Yahudi yazar Klasik İbranice, daha sonrasında bir lingua franca olarak kullanılmaya saksılanmıştır. Zaman İsrail Devleti’nin en Yahudileri bahisşuyor.|Aramcanın tesiri haricinde şerif Eser lbranîcesini Farsçadan aktarılan terimleri daha kolay benimsedi ve cumhur dilini daha yaygın olarak kabul etti.|Haskala […]

Continue Reading