İbranice Dili Edebiyatı Detaylar

İbranice Dili Edebiyatı Türkçe Dil Desteği çağdaş İbranice Tarihi 19. ve 20. yüzyıllarda Siyonist hareketin doğum ile adım atar. Ilk kurulan Yahudi edip Klasik İbranice, daha sonra bir lingua franca olarak kullanılmaya serlanmıştır. Zaman İsrail Devleti’nin en Yahudileri sayfaşuyor.|Aramcanın tesiri haricinde şerif Kitap lbranîcesini Farsçadan dökme terimleri daha hafif benimsedi ve enam dilini daha geniş […]

Continue Reading