İbranice Dili Edebiyatı Blog

İbranice Dili Edebiyatı İncelemeleri Modern İbranice Tarihi 19. ve 20. yüzyıllarda Siyonist hareketin mevlit ile başlar. Ilk kurulan Yahudi yazıcı Klasik İbranice, henüz sonra bir lingua franca olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bugün İsrail Devleti’nin en Yahudileri süjeşuyor.|Aramcanın etkisi haricinde Mukaddes Kitap lbranîcesini Farsçadan dökme terimleri henüz zahmetsiz benimsedi ve umum dilini henüz yaygın olarak onaylama etti.|Haskala […]

Continue Reading